Tag Archives: ledenvergadering

Nieuwsbrief Mei 2022

  Monumentenvereniging
   

Host u ons volgende keukentafelgesprek?

Een leuke en informele manier om als leden van de Monumentenvereniging bij elkaar te komen vormen onze keukentafelgesprekken. Wij willen graag een volgend keukentafelgesprek houden in de laatste week van mei of de eerste week van juni.
Het thema van deze bijeenkomst sluit aan op het thema van de Open Monumentendag op 10 september 2022: “Duurzaam duurt het langst”. Onze monumenten en cultuurhistorische panden toekomstbestendig en duurzaam houden is vaak een uitdaging. Tijdens onze keukentafelgesprekken vertellen expert en leden hoe zij dat realiseren.
Wie van onze leden vindt het leuk om gastheer te zijn van deze bijeenkomst, en mogelijk iets te vertellen over zijn monument of cultuuurhistorisch pand? Neem contact op met Jos de Lange, 0651191613, of Adriana Kool, 0644842867. Een mailtje mag natuurlijk ook. Mail naar bestuur@monumentenvereniging.nl.  
 
 

Leden werven leden

Een stijgende inflatie waardoor onevenredig stijgende lasten. Sluipende toename van regelgeving.  Toenemende klimaat- en milieu lasten. Deze voorbeelden laten zien is hoe belangrijk het is dat eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden zich verenigen, en gezamenlijk voor hun belangen opkomen. Wij nodigen u dan ook uit om dit jaar een nieuw lid te werven. Alleen samen staan wij sterk! De Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk biedt eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden daartoe een uitgelezen platform.
 
   
Open Monumentendag 2022: “Duurzaam duurt het langst”  

De Open Monumentendagen worden dit jaar gehouden op 10 en 11 september 2022. In Bodegraven-Reeuwijk doen wij zoals gebruikelijk alleen op zaterdag 10 september mee.

Met dit evenement willen wij gezamenlijk de aandacht voor monumenten vergroten door bijzonder Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor een breed publiek.

Elk jaar kiest Nederland Monumentenland een landelijk thema waaraan ook wij zoveel mogelijk willen meedoen. Voor 2022 is het thema ‘Duurzaamheid” met de onderliggende slogan “Duurzaam duurt het langst’.

We zetten o.a. panden centraal die op een duurzame manier beheerd worden of gerestaureerd zijn, maar ook monumenten die voor een duurzaam doel gebruikt worden (of werden). Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan wind- en waterkracht. Technieken van vroeger beschouwen we nu weer als duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld werken met leem, rieten daken en verschillende isolatietechnieken.

Groen erfgoed helpt ons om klimaatverandering tegen te gaan: monumentale bomen, landschapsparken en tuinen. Maar ook verdedigingswerken en natuurgebieden. 

Meld je monument aan bij Ton van der Schans (06-42667942) of Marjan Lamfers (06-30439489) als je mee wilt doen aan Open Monumentendag 2022 op zaterdag 10 september of op die dag een activiteit wilt organiseren, dat past in het thema van dit jaar.  

   

Betaalverzoek contributie 2022
 
Voor zover u dat nog niet heeft gedaan willen wij u langs deze weg nogmaals verzoeken om de contributie voor 2022 over te maken. De contributie bedraagt €22,50 per adres.
U kunt dit bedrag overmaken naar: IBAN NL86SNSB0772646775 ten name van MONUMENTENVERENIGING.NL. Graag bij de omschrijving uw straatnaam en huisnummer + ‘contributie 2022’ vermelden.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bent u zelf geen eigenaar van een monument of cultuurhistorisch pand of lid maar draagt u onze vereniging wel een warm hart toe? U kunt een donatie van een bedrag naar keuze overmaken naar het bovenstaande rekeningnummer.  

   

Bestuursvacature  

Op dit moment is de functie van secretaris van onze vereniging vacant. Bent u geïnteresseerd in de functie, of wilt u op onderdelen helpen, neem dan contact op met één van onze bestuursleden. Ook zoeken wij ondersteuning bij het onderhouden van onze website en het periodiek opstellen en verzenden van deze nieuwsbrief.      

Agenda
 
Een leuke en informele manier om als leden van de Monumentenvereniging bij elkaar te komen vormen onze keukentafelgesprekken. Het volgende keukentafelgesprek staat gepland in de laatste week van mei of de eerste week van juni. Hopelijk kunt u er bij zijn.

Wilt u gastheer zijn van deze bijeenkomst, en iets vertellen over uw monument of cultuuurhistorisch pand? Neem dan contact op met Jos de Lange, 0651191613, of Adriana Kool, 0644842867. Een mailtje mag natuurlijk ook. Mail naar bestuur@monumentenvereniging.nl.  
     

Neem contact op!  
Hebt u zelf goede tips die handig kunnen zijn voor andere leden? Laat het ons weten, dan nemen we die mee in onze volgende nieuwsbrief.

Informele ledenavond 13 december 2018

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor een informele ledenavond op donderdag 13 december aanstaande. Ook belangstellenden zijn welkom.

U bent om 20.00 uur van harte welkom in Museum Proeverij De Koffietuin, Weijpoort 12 te Nieuwerbrug. Parkeren kan bij de locatie.

Programma

De wethouder verantwoordelijk voor het erfgoedbeleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft aangegeven (een deel) van de avond aanwezig te zullen. Wij hopen dat ook één of meerdere van de beleidsmedewerkers van de gemeente aanwezig zijn. We zijn erg benieuwd naar de stand van zaken rond de Parapluherziening (Ruimtelijke Ordening) en de Nota Erfgoedbeleid.

Eén van de leden zal iets zeggen over de problemen met de grondwaterstanden in onze gemeente.

Rondleiding De Koffietuin

Tot slot zal bestuurslid Lex Heij, eigenaar van De Koffietuin, ons rondleiden en met plezier iets vertellen over deze bijzondere locatie.

Natuurlijk is er na afloop volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en na te praten.
 

Het bestuur van de Monumentenvereniging.nl ziet er naar uit u weer te ontmoeten.

Graag tot ziens op 13 december!

Informatieavond 17 april

Dinsdag 17 april wordt info avond

Aanvankelijk was het de bedoeling om de algemene ledenvergadering (ALV) te houden op 17 april. De stukken waren echter niet op tijd klaar. We hebben de ALV daarom verplaatst naar 23 april.

Omdat de locatie voor de vergadering van de 17e al was geboekt, houden we op 17 april een informatieavond over mogelijkheden voor de gemeente om bij te dragen aan de instandhouding van monumenten en beeldbepalende (CHW-) panden.

Locatie informatieavond

De bijeenkomst vindt plaats bij hoeve Paardenburgh, Dammekant 2 te Bodegraven. We starten om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.45 uur) en u kunt parkeren bij de locatie.

instandhouding monumenten en CHW-panden

Op 17 april willen wij graag met u in gesprek over mogelijk­heden voor de gemeente om bij te dragen aan de instandhouding van monumenten en beeld­bepalende (CHW-) panden. In onze nieuwsbrief van vorige week heeft u kunnen lezen welke mogelijkheden de vereniging eerder besprak met de gemeente.

Wat spreekt u aan en wat niet? Kent u misschien goede voorbeelden uit andere regio’s? We zijn erg benieuwd. Samen kunnen we onze inzet richting de gemeente bepalen.

Daarnaast bespreken we kort de statuten en gaan we in op de plannen van de gemeente met het nog te ontwikkelen paraplubestemmingsplan.

Laat even weten of u komt

Het is handig wanneer we tevoren enigszins een idee hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten. We stellen het op prijs als u via onderstaande button aangeeft of u komt. U kunt dan tevens wat informatie geven over uw pand en wat u verwacht van de vereniging.