Najaarsbijeenkomst 2 december; nieuwsbrief #6

Monumentenvereniging.nl

Geachte leden en geïnteresseerden,

In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de eerstvolgende bij-eenkomst van de Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk. Deze vind plaats op maandagavond 2 december in Bed & Breakfast “Pax Tibi” aan de Middelburgseweg 11 in Reeuwijk van 20:00 tot 22:00 uur.

Najaarsbijeenkomst

Het is al weer enige tijd geleden dat we als vereniging bijeen zijn geweest. Ons ledenbestand is bijzonder gevarieerd. Het belangrijkste dat onze leden gemeen hebben is de passie – en de daaraan verbonden inzet – voor het instandhouden van onze Rijks- en gemeentelijke monumenten, cultuur-historische panden en objecten, en landschapselementen.

Die inzet vraagt – naast de nodige gelden – ook de nodige tijd. Reden waarom leden vaak vragen om het aantal bijeenkomsten te beperken. Ook het bestuur is daarmee gebaat. Het bijhouden van de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, contacten met de gemeente, provincie en andere instellingen is zeer tijdsintensief. En vaak is het pas na maanden duidelijk wat de ontwikkelingen zijn.

Nieuwe Omgevingswet en Erfgoedwet

In onze nieuwsbrieven hebben wij geprobeerd u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Er zijn zoveel parallelle ontwikkelingen dat het zelfs het bestuur weleens duizelt!

De instantie die het beste zicht heeft op de ontwikkelingen is natuurlijk het bestuur van onze eigen gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De heer Freerk Kiesow is strategisch beleidsadviseur van de gemeente. Hij zal ons op de bijeenkomst in een kort overzicht de lijnen en ontwikkelingen schetsen wat betreft bestemmingsplannen, regioprogramma’s landbouw & recreatie en natuurregelingen.

Lokatie najaarsbijeenkomst Monumentenvereniging op 2 december 2019

Onze najaarsbijeenkomst vind plaats op maandagavond 2 december in Bed & Breakfast “Pax Tibi” aan de Middelburgseweg 11, 2811 PM Reeuwijk van 20:00 tot 22:00 uur. Inloop vanaf 19:40 uur.

Pax Tibi heeft helaas beperkte parkeerruimte. Verzoek is daarom om zoveel mogelijk op de fiets te komen of te carpoolen. Dat is wel zo duurzaam! En voor we het vergeten: kunt u even laten weten als u van plan bent te komen? (ook als u het nog niet helemaal zeker weet). Dat is wel zo handig bij de voorbereiding.


Gemeentelijke Monumentenpremie 2019

Erfgoedvereniging Heemschut stelt (beperkte) subsidie beschikbaar voor particuliere eigenaren van gemeentelijke monumenten!

Gemeentelijke Monumentenpremie 2019

Erfgoedvereniging Heemschut mag een bedrag van 10.000 euro verdelen onder een aantal particuliere eigenaren van monumenten! Dit mooie bedrag komt voort uit een nalatenschap, ondergebracht in een fonds op naam bij de koepelstichting Ars Donandi.

Heemschut heeft in overleg besloten de uitkering van 10.000 euro specifiek in aanmerking te laten komen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Voor deze eigenaren zijn er meestal, in tegenstelling tot beschermde rijksmonumenten, geen budgetten beschikbaar voor subsidie, leningen en dergelijke. In zijn toespraak tijdens de landelijke opening van de Open monumentendag in Zierikzee op 12 september jl. gaf Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven aan, dat hij graag een fonds of regeling zou zien die in deze lacune voorziet. Met de bijdrage via Ars Donandi en Het Kuijper van Harpen fonds kan Heemschut hier dus een – eerste – aanzet toe geven.


Naar de Heemschut website (klik hier)

Monumenten en erfgoed in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk