Machtigingsformulier

Machtig een medelid voor de ALV

Wanneer u de algemene ledenvergadering niet kunt bijwonen, dan kunt u ook een lid van het bestuur of een mede-lid machtigen om uw stem uit te brengen. Gebruik daarvoor onderstaand formulier (jpg), of druk op de knop voor een (beter leesbare) pdf.