Category Archives: Nieuws

Open Monumentendag 2021

Op 11 september 2021 is de Landelijke Open Monumentendag. Vanwege de geldende maatregelen rondom COVID-19 heeft het comité Open Monumentendag Bodegraven-Reeuwijk helaas moeten besluiten geen activiteiten en openstellingen te organiseren.
Maar… de 3 fietstochten die het comité heeft samengesteld, kunt u natuurlijk gewoon maken. De routebeschrijvingen zijn vanaf donderdag 9 september op te halen bij Vivant Drogisterij de Butterlfy ( Miereakker, Reeuwijk-Brug), Bike Totaal Nomen Tweewielers (Raadhuisweg 29, Reeuwijk), receptie Landal De Reeuwijkse Plassen (Verlengde Breevaart 3, Reeuwijk-Brug), De Buren (Raadhuisplein 3, Bodegraven) en De Munt Eten en Drinken (Marktstraat 3, Bodegraven).
Het gratis boekje “Monumenten in Bodegraven-Reeuwijk” ligt daar ook voor u klaar.
Deze fietstochten nemen u mee langs cultuur historisch waardevolle panden met prachtige tuinen en ook veel prachtig groen en water langs de oude bebouwingslinten. Over het jaagpad langs de Oude Rijn geworden, en de Meije wat gerekend wordt tot de “Cultuurhistorische Kroonjuwelen”.

INSPRAAK ZUIDZIJDER en abessinië polders

Woensdagavond 3 maart 2021 was de laatste mogelijkheid om in te spreken bij de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk over de plannen om de Zuidzijderpolder en polder Abessinië te veranderen in ‘natuur’. Een deel van de polders moet moeras worden. De deklaag van een ander deel moet worden afgegraven zodat dit land nooit meer kan worden gebruikt om te boeren. Er zijn andere effecten, die verder nergens worden genoemd.

Wijzigen van het (grond)waterpeil en moerasvorming in de buurt van monumentale panden zoals boerderijen hebben nadelige invloed op onder meer funderingen en rieten daken. Er wonen nogal wat leden van onze vereniging met zo’n boerderij in en om het gebied.

Moerasvorming heeft schadelijke neveneffecten voor mens en dier, zoals overlast van insecten (muggen, wespen) en pollen (hooikoorts), verspreiding van de ziekte van Lyme en aandoeningen zoals het Schmallenbergvirus voor vee.

Uit onderzoek is bekend dat wanneer men de waterhuishouding in een gebied wijzigt, bijvoorbeeld door grondwater weg te pompen om funderingen te slaan voor nieuwbouw, dit ver in de omgeving gevolgen heeft. Dat geldt ook wanneer men extra water in een polder laat staan, of het waterniveau verlaagt. Verder weet men nog nauwelijks iets over de gevolgen van aardwarmtewinning in een veenweidegebied.

Natuurplannen worden verder nauwelijks vergeleken met andere omgevingsplannen. Vlak in de buurt moeten immense windmolens komen. Als de vogels in de nieuwe natuur net van hun nest zijn opgestegen, vliegen ze zo de molenwieken in!

De Monumentenvereniging was de enige die deze avond insprak op dit onderwerp. Gelukkig delen enkele van de raadsleden onze kritiek. Raadslid Kees-Willem van Os woont in Abessinië, en gaf aan dat veel bewoners niet blij zijn met de plannen. In de winter is de polder te nat, en in de zomer te droog. Wordt dit met de nieuwe plannen nu erger?

Raadslid Henk van der Smit was teleurgesteld over dit plan. De Monumentenvereniging pleit voor aandacht voor cultuurhistorie, maar deze aandacht is er niet in dit plan. De veehouderij waarvan in deze polders al honderden jaren sprake is verdwijnt. Door de plannen ontstaan er nieuwe afvalstromen doordat grond en allerlei wildgroei moeten worden afgevoerd.

Wat gebeurt er nu? Wanneer de raadscommissie accoord gaat met de plannen, wordt het bestemmingsplan overeenkomstig aangepast. Wijziging is daarna niet meer aan de orde.

VERSLAG KANSENTAFEL ENERGIE

Op 11 december informeerden we u over de “Kansentafel Regionale Energie Strategie (RES)” (what’s in a name) van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die werd gehouden op 8 december 2020.

Inmiddels is het verslag van die vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente. Een samenvatting vindt u hier. De website verwijst weer naar een nog kortere samenvatting. Deze vindt u hier.

In onze blog van december gaven wij al aan dat binnen de Monumentenvereniging verschillend wordt gedacht over nut en noodzaak van allerlei overheidsmaatregelen die in verband worden gebracht met klimaatverandering.

In de tweede samenvatting is in ieder geval ons bezwaar genoteerd dat bewoners het onprettig vinden dat ze zijn buitengesloten van de (landelijke) klimaattafels. Ook wordt vermeld dat deelnemers vroegen om (op landelijk niveau) te kijken naar de mogelijkheden voor kernenergie.