Category Archives: Aan onze lezers

1 juli: DigitALE ALV

Algemene Ledenvergadering 2020

We gaan het proberen! In Coronatijd. Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De ALV is wettelijk verplicht en moet normaal gesproken uiterlijk in april plaatsvinden. Maar Corona gooit roet in het eten.

We willen echter niet te lang wachten. Veel leden van onze vereniging zullen proberen om in juli of augustus met vakantie te gaan. Daarom houden we op 1 juli, ‘s avonds van 20:00 tot 21:00 uur, een digitale ALV.

Hoe werkt dat, een digitale ALV?

We zullen de leden die zich hebben aangemeld tevoren informeren over de onderwerpen die in de vergadering aan de orde komen (de agenda). Daarbij zullen we aangeven over welke onderwerpen moeten worden gestemd. Er wordt een stembiljet bijgevoegd dat kan worden ingezonden per e-mail.

Op de avond zelf maken we gebruik van Google Meets. Wie Gmail gebruikt weet dat Meets inmiddels een vast onderdeel is van Gmail. Meets kan ook worden gedownload als app op een iPhone of Android smartphone. Meets werkt ook in de meeste browsers op PC of tablet.

Ongeveer een uur voor aanvang van de digitale vergadering ontvangen de deelnemers die zich hebben opgegeven een link per e-mail. Na een klik op de link opent Meets automatisch in de Meets app op smartphone of PC, of in een browser op PC of tablet.

Deelnemen of machtigen

Bij aanvang van de vergadering schrijft de secretaris een ieder die inlogt in op de presentielijst. U bent niet verplicht om deel te nemen. Het is wel fijn wanneer u tevoren aangeeft of u wel of niet bij de vergadering aanwezig zult zijn.

Bij een normale ALV kunt u een (bestuurs)lid machtigen om namens u aan de vergadering deel te nemen. In dit geval hoeft dit niet, omdat u tevoren per e-mail of schriftelijk aan kunt geven of u instemt met een vergaderpunt (zoals goedkeuring van de financiële balans).

Vragen

Bij een normale ALV sluiten we af met een voordracht over een interessant onderwerp. Deze keer moeten we dat noodgedwongen achterwege laten. U kunt echter voor de vergadering kenbaar maken of u vragen heeft. Dan zullen we die aan het einde van de vergadering bespreken.

Indien u een mededeling heeft die van belang is voor alle leden, dan geeft de voorzitter u daartoe graag de gelegenheid aan het einde van de vergadering. Laat ook dat tevoren even weten. We kunnen de vergadering dan zo ordelijk mogelijk laten verlopen.

Het wordt een spannende vergadering! In Coronatijd! Op afstand! We zien (en horen) u graag op 1 juli tijdens onze digitale ALV.

Het bestuur van de Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk.

In tijden van Corona

Het is in ‘normale’ tijden al niet eenvoudig om Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische erfgoed in stand te houden. Nu het Coronavirus heeft toegeslagen, komt daar een nieuwe dimensie bij.

Eigenaren, bewoners en beheerders vragen zich af hoe het nu moet met bijvoorbeeld onderhoud en verbouwen. Kun je iedereen zomaar in huis halen of toelaten op je erf? En gaat het allemaal even snel? Want hoe werkt dat als je een onderhoudsmonteur of verbouwingsteam langs moet laten komen?

Voor het bestuur van de Monumentenvereniging komt daar nog een dimensie bij. Een belangrijk deel van onze werkzaamheden betreft het overleg met vertegenwoordigers van provincie, gemeente en andere instellingen die zich bezig houden met het instandhouden van cultureel erfgoed. Persoonlijk contact werkt vaak het beste. Onder de huidige omstandigheden willen we die contacten echter zoveel mogelijk minimaliseren.

Wat de (nabije) toekomst brengt is ongewis. Eén ding is echter zeker. De enorme bedragen die de centrale en gemeentelijke overheden op dit moment in de economie pompen zullen op enig moment moeten worden terugbetaald. Dat betekent op termijn hogere belastingen, op alles. Tegelijkertijd worden velen van ons geconfronteerd met stijgende lasten en (vaak tegelijkertijd) inkomensterugval.

Wij als Monumentenvereniging proberen zo goed als mogelijk op die ontwikkelingen te anticiperen, en waar mogelijk oplossingen te bieden. Alleen samen kunnen we een krachtig front vormen en elkaar de helpende hand bieden. Steun ons! En nog geen lid? Wordt lid! Het lidmaatschap kost op dit moment maar €22,50.

Veel sterkte in de komende tijd!

Jos de Lange, voorzitter.