Subsidie boerderijen en agrarisch erfgoed

Woont u in een boerderij of bezit u een dergelijk cultuur-historisch object, dan heeft u in tijden van Corona (al dan niet intelligente) quarantaine wellicht de mogelijkheid om deze op te knappen of aan te passen om in te wonen of te werken.

Wilt u een bestaande boerderij verduurzamen of een andere functie geven, dan is het raadzaam om te kijken of u voor een subsidie van het Boerderijenfonds in aanmerking komt.

De subsidie is bedoeld voor het restaureren, verduurzamen en herbestemmen van boerderijen en ander agrarisch erfgoed. Er kan al informatie worden ingewonnen, en toekenning geschiedt in het tweede kwartaal van 2020. Er is geld voor 20 tot 30 boerderijen.

Meer weten? Kijk dan op de website van het Boerderijenfonds.

Rietveldwoningen behouden

Bijzondere Rietveldwoningen in Reeuwijk behouden

De bijzondere ‘om-en-om’-woningen uit 1957 en ontworpen door architect Gerrit Rietveld blijven behouden; in ieder geval de komende 25 jaar. Dat heeft eigenaar Woningbouwvereniging Reeuwijk besloten.

Tegelijkertijd is er een budget voor groot onderhoud en verbetering gereserveerd, waarbij zal worden bekeken hoe de verdwenen specifieke Rietveldelementen in het gevelbeeld kunnen terugkeren.

Rietveld ontwierp de tweeënvijftig woningen op basis van het ‘om- en-om’-principe. In de gevel van een woonblok wisselen voor- en achterzijden elkaar af. De oorspronkelijke lichte puien werden later vervangen door bruine houten panelen waardoor het karakter van het woningen ernstig werd aangetast.

Vorig jaar liet de woningbouwvereniging weten de woningen te willen slopen. Heemschut Zuid-Holland heeft zich, tezamen met de Stichting auteursrechten G.Th. Rietveld (Rietveld Stichting), de Stichting DOCOMOMO Nederland en het Cuypersgenootschap ingezet voor behoud. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die doordrongen was geraakt van de hoge cultuurhistorische waarde van het complex, gaf de woningen daarop al voorlopige bescherming. Heemschut is zeer tevreden met dit besluit van de woningbouwvereniging.

Dit bericht verscheen eerder op https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/bijzondere-rietveldwoningen-in-reeuwijk-behouden

Foto: Collectie Rietveld Stichting

Aanvragen van woonhuissubsidie 2019 voor rijksmonumenten vanaf 1 maart tot 30 april.

Vanaf 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in het voorgaande  jaar.  Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. Kosten die gemaakt worden in 2020 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar.

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Aanvragen kan tussen 1 maart en 30 april. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.

Klik hier voor meer informatie op Erfgoedstem.