Aanvragen van woonhuissubsidie 2019 voor rijksmonumenten vanaf 1 maart tot 30 april.

Vanaf 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in het voorgaande  jaar.  Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. Kosten die gemaakt worden in 2020 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar.

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Aanvragen kan tussen 1 maart en 30 april. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.

Klik hier voor meer informatie op Erfgoedstem.

ALV 2020 uitgesteld

Algemene Ledenvergadering 2020 wordt gehouden op 1 juli 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Monumentenvereniging in april moeten wij uitstellen vanwege de richtlijnen van de Overheid m.b.t. risico’s coronavirus.

De nieuwe datum is vastgesteld op 1 juli 2020. De ALV zal digitaal worden gehouden met behulp van Google Meets.

Nieuwe Subsidie Rijksmonumenten Zuid-Holland

Duurzaamheid en toegankelijkheid

Op dinsdag 3 december vond bij de Provincie Zuid-Holland een informatieavond plaats over subsidie(s) voor het restaureren en herbestemmen van Rijksmonumenten. De voorzitter van de Monumentenvereniging was aanwezig namens de eigenaren en beheerders van de ongeveer 60 Rijksmonumenten in onze gemeente.

Er zijn nu extra subsidiemogelijkheden voor Rijksmonumenten in de provincie Zuid-Holland. De nieuwe regeling is door de provincie vastgesteld nadat de Rijksgelden voor restauratie werden
gedecentraliseerd naar de provincies. Het doel van deze regeling is het stimuleren van het behoud van zoveel mogelijk rijksmonumenten – niet zijnde woonhuizen *) – door het subsidiëren van de restauratie- en/of van duurzaamheidsmaatregelen die gericht zijn op het bevorderen van een nieuwe bestemming bij
(dreigende) leegstand. Verder worden maatregelen
gesubsidieerd op het gebied van toegankelijkheid.

*) het gaat daarbij om de oorspronkelijke bestemming. (Woon-) boerderijen vallen onder de regeling.

Ter stimulering van de herbestemming van rijksmonumenten kan bij de provincie subsidie worden aangevraagd voor duurzaamheidsmaatregelen zoals isolerende voorzieningen en verbetering van het binnenklimaat.

Door het toegankelijker maken van rijksmonumenten, ook voor
mensen met een beperking, is het mogelijk dat meer mensen kunnen genieten van dit bijzondere erfgoed
dat mede met publieke middelen in stand wordt gehouden. Door het toegankelijker maken van rijksmonumenten, ook voor
mensen met een beperking, is het mogelijk dat meer mensen kunnen genieten van dit bijzondere erfgoed
dat mede met publieke middelen in stand wordt gehouden. De provincie subsidieert maximaal 50% van de door hen als subsidiabel aangemerkte kosten.

Voor algemene informatie over proces van aanvragen, besluiten, aanvraagformulier, begroting en dergelijke kunt u contact opnemen met Marianne Soels (06-5544 9195) of Peter Grimmon (06-5006 4259).